Close

วิธีชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “เปิ่นกาแฟโบราณ”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
kbank_logoธนาคารกสิกรไทย สุพรรณบุรี 783-101-55-99 ออมทรัพย์
ayudhyaธนาคารกรุงศรี  สุพรรณบุรี  680-108-3816  ออมทรัพย์

bank_logo_ktbธนาคารกรุงไทย

 สุพรรณบุรี  984-871-6351  ออมทรัพย์

 

2. แจ้งการชำระเงินได้ที่ 089-260-9888, 084-570-0442, 098-885-5099, 097-939-9793

หรือ ID Line : pern8, pern888

โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ และ จำนวนเงิน