Close

วิธีชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีรายชื่อ “เปิ่นกาแฟโบราณ”

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภท
kbank_logoธนาคารกสิกรไทย บริษัท เปิ่นกาแฟโบราณ จำกัด 783-101-6269 ออมทรัพย์
kbank_logoธนาคารกสิกรไทย บริษัท เปิ่นการค้า จำกัด 073-893-0487  ออมทรัพย์

 

2. แจ้งการชำระเงินได้ที่ 062-6166646, 086-1616269

หรือไอดีไลน์: pern888

โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์และจำนวนเงิน