Close

วิธีชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “เปิ่นกาแฟโบราณ”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท
kbank_logoธนาคารกสิกรไทย สุพรรณบุรี 783-101-62-69 ออมทรัพย์
ayudhyaธนาคารกรุงศรี  สุพรรณบุรี  680-108-3816  ออมทรัพย์

bank_logo_ktbธนาคารกรุงไทย

 สุพรรณบุรี  984-871-6351  ออมทรัพย์

 

2. แจ้งการชำระเงินได้ที่ 062-6166646 , 065-2266625

หรือ ID Line : pern888

โดยระบุชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ และ จำนวนเงิน